Pimeõh­tusöögil katame sil­mad kinni ja sukel­dume lõh­nade ja mait­sete maailma. Kae­tud sil­madega hõrgutavaid roogasid ja veine nau­tides turgutame lõh­nataju ja maitse­meelt ning arut­leme mida paras­jagu serveer­i­takse. Mida pimedam, seda põnevam!

4-käigulise menüü valmistab Köögi peakokk Tim Bramich.
Veine valab ja ürit­use kulgu jäl­gib kogenud som­mel­jee ja pimeõh­tusöökide kor­ral­daja Tõnis Kuuskmann.

Pimeõh­tusöök 80 eur inimese kohta.
Hind sisaldab ka ter­vi­tusjooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti 5 tun­niks. Hind ei sisalda veine ega muid alko­hool­seid jooke.

Ürit­use hin­nale lisan­dub 190 eur/ L-P 250 eur sommeljee-pimeõhtusöögikonsultandi teenuse eest ning veinide mak­sumus. Menüü juurde serveer­i­ta­vate (4 erinevat) veinide hin­nad vahemikus 25 – 59 eur pudeli kohta.

Õhtusöögi menüü ja veinide nime­tused sel­gu­vad ürit­use käi­gus.
Alla 7-liikmelise selt­skonna puhul õhtusöögi mak­sumus 550 eur, mil­lele lisan­dub 190 eur someel­jee teenuse eest ning veinide maksumus.