1

Armas­tad itaalia, prantsuse või aasia kööki ja soovid ära õppida oma lem­mikroogade valmis­tamise? Pead lugu heast vein­ist või õllest? Soovid teada kuidas valmib täius­lik tass teed? Või valid tee­maks hoo­pis šoko­laa­di­trühv­lite valmis­tamise? Vari­ante on nii palju kui sul soove!

esikeskel

Kokkamishuvilised saavad põlled ette ja valmis­tavad endile koka juhen­damisel õhtusöögi. Peale mõne­tun­nist kokan­duskur­sust nau­di­takse töö vilju. Kes küp­se­tas selle maitsva leiva? Kes val­mis­tas täius­liku liha ja mah­lase kala… ja kelle meist­ri­teos on see liht­salt vapus­tav kaste? Kas Sina, kes ei arva­nud end midagi sel­list üldse oskavat?

poll

Lisaks kokan­dus­kur­sus­tele kor­ral­dame ette­tel­li­tud pri­vaat­seid hom­miku,– lõuna– ja õhtu­sööke, sün­nipäe­va­p­idusid, veini,– õlle –ja diges­tii­vi­de­gus­tat­sioone, teekoolitusi.Köögi kau­nid ja hubased ruumid sobi­vad sem­i­nar­ide, koosolekute, kooli­tuste, toote-esitluste, vas­tu­võt­tude ja muude ürit­uste korraldamiseks.

Võta meiega ühen­dust ja küpse­tame valmis just sel­l­ise piruka, mis kõige parem­ini Sinu ootu­seid täidab. Ja me tahame need ületada!