Kõik kokkamishuvilised saavad põlled ette ja valmis­tavad endile koka juhen­damisel õhtusöögi. Peale mõne­tun­nist kokan­duskur­sust nau­di­takse töö vilju. Kes küp­se­tas selle maitsva leiva? Kes val­mis­tas täius­liku liha ja mah­lase kala… ja kelle meist­ri­teos on see liht­salt vapus­tav kaste? Kas Sina, kes ei arva­nud end midagi sel­list üldse oskavat?

Tim Bramich

Köögi peakokk

Timi menüüd

Ingrem Raidjõe

Köögi külaliskokk

ingrem3

Ingremi menüüd

Kertu Lukas

Köögi külaliskokk

Kertu menüüd

 

Karol Pawlik

Köögi külaliskokk

Karoli menüüd

 

Kokakool

Kokakooli mahub samal ajal kuni 15 ini­mest toitu val­mis­tama. Suu­re­mad selts­kon­nad jaga­takse kaheks gru­piks, kes osale­vad vahel­du­misi toidu val­mis­ta­misel ja kõr­val­prog­ram­mis nagu näi­teks veini-, õlle-, vahuveini-, kokteili- või tee­koo­li­tusel.

Hind 95 eur inimese kohta, alates 6 inimesest (sisaldab KM) 

  • 16 – 30 inimese puhul kokakool koos kõrvalprogrammiga 80 eur inimese kohta (lisandub kõrvalprogrammi tasu)
  • Hinnas sisaldub: tervitusjook, suupisted saabumisel, vesi, kohv, tee ja ruumide rent 5 tunniks.
  • Menüü valmistamine koka juhendamisel ja nautimine kaunilt kaetud laua ääres.
  • Ühine kokkamine olenevalt menüüst ja kliendi soovist kas 1,5 või 3 tundi. Kokkamisele järgneb lõunasöök või õhtusöök.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid ning muud alko­hoolsed joogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et:
MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks
Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.

 

Chef’s Table

Kõi­kide menüüde hin­nad on ühe küla­lise kohta:

Chef´s Table õhtu­söö­gina 70 eur
Chef´s Table lõu­na­söögina 50 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
2-käigulise Chef´s Table lõu­na­söögina 35 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)

  • 30 min toidu val­mis­ta­mise pre­sen­tat­sioon koka poolt, millest saab osa võtta ka 2 külal­ist ja sel­l­ele järgnev õhtu– või lõunasöök.

Hin­nad sisal­davad ka ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti kuni 5 tunniks.

!!! Meelelahutusliku osana pakume Chef’s Table õhtusöögi juurde Ürdi­võistlust – tore 15 erineva ürdi ära arvamise võistlus, kestvus koos koka sele­tusega ca 30 minu­tit (toimub enne magusroa serveerimist)
Hind 50 eur selt­skonna kohta.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid ning muud alko­hoolsed joogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et:
MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks
Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.