Kõik kokkamishuvilised saavad põlled ette ja valmis­tavad endile koka juhen­damisel õhtusöögi. Peale mõne­tun­nist kokan­duskur­sust nau­di­takse töö vilju. Kes küp­se­tas selle maitsva leiva? Kes val­mis­tas täius­liku liha ja mah­lase kala… ja kelle meist­ri­teos on see liht­salt vapus­tav kaste? Kas Sina, kes ei arva­nud end midagi sel­list üldse oskavat?

Tim Bramich

Köögi peakokk

Karol Pawlik

Köögi külaliskokk

Ellery Powell

Köögi külaliskokk

Kokakool

Kokakooli mahub samal ajal kuni 15 ini­mest toitu val­mis­tama. Suu­re­mad selts­kon­nad jaga­takse kaheks gru­piks, kes osale­vad vahel­du­misi toidu val­mis­ta­misel ja kõr­val­prog­ram­mis nagu näi­teks veini-, õlle-, vahuveini-, kokteili- või tee­koo­li­tusel.

Hind 95 eur inimese kohta, alates 6 inimesest (sisaldab KM) 

  • 16 – 30 inimese puhul kokakool koos kõrvalprogrammiga 80 eur inimese kohta (lisandub kõrvalprogrammi tasu)
  • Hinnas sisaldub: tervitusjook, suupisted saabumisel, vesi, kohv, tee ja ruumide rent 5 tunniks.
  • Menüü valmistamine koka juhendamisel ja nautimine kaunilt kaetud laua ääres.
  • Ühine kokkamine olenevalt menüüst ja kliendi soovist kas 1,5 või 3 tundi. Kokkamisele järgneb lõunasöök või õhtusöök.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid ning muud alko­hoolsed joogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et:
MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks
Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.

 

Chef’s Table

Kõi­kide menüüde hin­nad on ühe küla­lise kohta:

Chef´s Table õhtu­söö­gina 70 eur
Chef´s Table lõu­na­söögina 50 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
2-käigulise Chef´s Table lõu­na­söögina 35 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)

  • 30 min toidu val­mis­ta­mise pre­sen­tat­sioon koka poolt, millest saab osa võtta ka 2 külal­ist ja sel­l­ele järgnev õhtu– või lõunasöök.

Hin­nad sisal­davad ka ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti kuni 5 tunniks.

!!! Meelelahutusliku osana pakume Chef’s Table õhtusöögi juurde Ürdi­võistlust – tore 15 erineva ürdi ära arvamise võistlus, kestvus koos koka sele­tusega ca 30 minu­tit (toimub enne magusroa serveerimist)
Hind 50 eur selt­skonna kohta.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid ning muud alko­hoolsed joogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et:
MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks
Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.