Tere tule­mast Kööki!

Olen Köögi peakokk ja naudin külal­iste juhen­damist toidu valmis­tamisel. Usun, et kõige parem­ini mait­seb sõprade ja perega nau­di­tav eine, eriliselt hästi aga ühis­elt valmis­tatud menüü! Kasu­tan oma ret­sep­tides varase­mat tööko­ge­must Lon­doni fine din­ing ja Miche­lini tähega pär­jatud restoranidest, kus põhirõhk on klas­sikalisel prantsuse köögil. Lisan oma ret­sep­tidele mood­said mõju­tusi erinevat­est maailma köökidest. Olles elanud Kagu-Aasias meeldib mulle kasu­tada ka selle regiooni mait­seid. Kasu­tan või­ma­likult palju koha­likku ja hooa­jas ole­vat toorainet. Minu arvates on toidu valmis­tamisel alati midagi uut õppida, sest igal inime­sel on erinev toiduko­ge­mus ja ühes­koos kokates saavad need koge­mused jagatud


Tim Bramichi sügis/talvised menüüd

PASTA:
Ricotta & Pecorino ravioli/ Creamy basil pesto/ Crispy Prosciutto

EELROOG:
Estonian Meat House Classic beef carpaccio/ Olive oil, lemon juice, capers & onion

PEAROOG:
Veal Osso Buco/ Risotto alla milanese/ Gremolata

DESSERT:
Frangelico & chocolate tart/ Crème fraiche

SUPP:
Spicy pumpkin soup/ Jalapeno corn breads

EELROOG:
Gratinated green lipped mussels/ Wakame & Kohlrabi salad / Rice crisp

PEAROOG:
Pan seared sea bream/ Parsnip pure/ Coconut broth/ Mint/ Kale

DESSERT:
Plum frangipane tart

SUPP:
Spicy Thai style coconut broth/ Mushrooms

EELROOG:
Home hot-smoked salmon/ Sea-buckthorn/ Fennel salad

PEAROOG:
Sous vide venison loin / Celeriac and potato puree/ Pickled baby veg/ Chocolate jus/ Berries

DESSERT:
Apple Tarte Tatin/ Homemade Ice cream/ Port syrup

NB! Timi koolitused toimuvad inglise keeles.

Kõi­kide menüüde hin­nad on ühe küla­lise kohta (koos KM-ga):

2-käiguline koka­koo­l-lõunasöögina 50 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
3-käiguline koka­koo­l-lõunasöögina 60 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
4-käiguline kokakool-õhtusöögina 80 eur
(soodushind 70 eur alates 16 in selt­skonna puhul, kui tel­li­takse juurde ka kõr­valpro­gramm)

4-käiguline Chef´s Table õhtu­söö­gina 60 eur
3-käiguline Chef´s Table lõu­na­söögina 45 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
2-käiguline Chef´s Table lõu­na­söögina 35 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)

  • Chef’s Table õhtu- või lõunasöögile eelneb 30 minutiline toidu val­mis­ta­mise pre­sen­tat­sioon koka poolt, millest saab osa võtta kuni 2 külal­ist. Presentatsioonile järgneb õhtu– või lõunasöök.

Hin­nad sisal­davad ka ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti kuni 5 tunniks.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid, muu alko­hol ning karastusjoogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et: MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 280 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 480 eur (det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.