Tere tule­mast Kööki!

Olen Köögi peakokk ja naudin külal­iste juhen­damist toidu valmis­tamisel. Usun, et kõige parem­ini mait­seb sõprade ja perega nau­di­tav eine, eriliselt hästi aga ühis­elt valmis­tatud menüü! Kasu­tan oma ret­sep­tides varase­mat tööko­ge­must Lon­doni fine din­ing ja Miche­lini tähega pär­jatud restoranidest, kus põhirõhk on klas­sikalisel prantsuse köögil. Lisan oma ret­sep­tidele mood­said mõju­tusi erinevat­est maailma köökidest. Olles elanud Kagu-Aasias meeldib mulle kasu­tada ka selle regiooni mait­seid. Kasu­tan või­ma­likult palju koha­likku ja hooa­jas ole­vat toorainet. Minu arvates on toidu valmis­tamisel alati midagi uut õppida, sest igal inime­sel on erinev toiduko­ge­mus ja ühes­koos kokates saavad need koge­mused jagatud


Tim Bramichi kevad-suvised menüüd 2019

SUPP:
White bean & Chorizo soup

EELROOG:
Tiger prawns/ Fettucini/ Lemon, chili, garlic butter

PEAROOG:
Sous vide lamb rump/ Sweet potato/ Aubergine & apricot/ Salsa verde/ Jus

DESSERT:
Greek yoghurt parfait/ Fresh summer berries/ Praline

EELROOG:
Lightly salted arctic char/ Sorrel/ Ratte potato & sour cream/ Smoked quail egg

EELROOG:
Roasted beetroot carpaccio/ Goats cheese mousse

PEAROOG:
Rabbit leg & summer vegetable casserole/ Wild garlic pesto

DESSERT:
Rhubarb panna cotta/ Elderflower granita/ Mint & strawberry

EELROOG:
Spicy coconut broth/ Chicken won ton (Malaysia)

EELROOG:
Stuffed squid with pork/ Chilli Dressing/ Crunchy Asian slaw (Vietnam)

PEAROOG:
Chinese braised duck leg/ Noodles/ Brocoli/ Chili Sambal (China/ Malaysia)

DESSERT:
“Bruleed” coconut rice pudding/ Passion fruit/ Pineapple & ginger salsa (South Asian influences)

 

NB! Timi koolitused toimuvad inglise keeles.

Kõi­kide menüüde hin­nad on ühe küla­lise kohta (koos KM-ga):

2-käiguline koka­koo­l-lõunasöögina 60 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
3-käiguline koka­koo­l-lõunasöögina 75 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
4-käiguline kokakool-õhtusöögina 95 eur
(soodushind 80 eur alates 16 in selt­skonna puhul, kui tel­li­takse juurde ka kõr­valpro­gramm)

4-käiguline Chef´s Table õhtu­söö­gina 70 eur
3-käiguline Chef´s Table lõu­na­söögina 50 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)
2-käiguline Chef´s Table lõu­na­söögina 35 eur (ürit­use lõpuaeg enne kl 16:30)

  • Chef’s Table õhtu- või lõunasöögile eelneb 30 minutiline toidu val­mis­ta­mise pre­sen­tat­sioon koka poolt, millest saab osa võtta kuni 2 külal­ist. Presentatsioonile järgneb õhtu– või lõunasöök.

Hin­nad sisal­davad ka ter­vi­tus­jooki, suupis­teid saabu­misel, vett, kohvi, teed ja ruumide renti kuni 5 tunniks.

Hin­da­dele lisan­du­vad kok­ka­mise ajal ja menüü juurde joo­da­vad veinid, muu alko­hol ning karastusjoogid.

Või­ma­lik tel­l­ida pri­vaat­seid kokan­duskur­su­seid ja õhtusööke ka 1 – 5 inime­sele võttes arvesse, et: MIINIMUM-EELARVE pri­vaatse ürit­use kor­ral­da­miseks Köö­gis enne kl 16:30 lõpp­eva ürit­use kor­ral 350 eur ja peale kl 17 algava ürit­use kor­ral 550 eur (novem­bris ja det­sem­bris 800 eur) ilma veinideta.